Νέα Έργα

 

Νέα Έργα – Έργα σε Εξέλιξη (2017 – 2018)

  • Εργασίες κατασκευής μικροπασσάλων, αγκυριών και ήλων για το έργο “Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις – Α’ & Β’ φάση”, στα Διβαράτα Κεφαλληνίας.
  • Προσωρινή αντιστήριξη πρανών εκσκαφής σε οικόπεδο επί των οδών Α.Παπανδρέου και Ομήρου, στο Χαλάνδρι, σε κτίριο της ΔΕΗ.
  •  Δειγματοληπτικές υποθαλάσσιες γεωτρήσεις στο λιμάνι Γυθείου Λακωνίας.
  •  Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για την κατασκευή προβλήτας στο Ικόνιο (λίμάνι Πειραιά), στις εγκαταστάσεις της “Cosco”.
  • Προσωρινή αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για ανέγερση supermarket AB Βασιλόπουλος στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
  • Προσωρινή αντιστήριξη πρανών εκσκαφής για ανέγερση supermarket AB Βασιλόπουλος στη Λαμία
  • Γεωτεχνικές έρευνες και εργασίες θεμελίωσης για το αιολικό πάρκο στο Καστρί Ευβοίας

Recent Posts