Δημόσιοι Φορείς

Στην κάτωθι λίστα αναφέρονται, με αλφαβητική σειρά, δημόσιοι φορείς που ανέθεσαν την εκτέλεση γεωτεχνικών έργων στην εταιρεία μας:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
 • Δ.Ε.Η.
 • ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
 • Ο.Λ.Π.
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ Α.Ε.
 • ΥΠΕΧΩΔΕ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ