Όροι χρήσης

 

Όροι χρήσης 

Γενικά

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.edafoerevna.gr με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

Αποποίηση Ευθύνης

Το πληροφοριακό υλικό του δικτυακού τόπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου δεν θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν.Σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από συναλλαγη. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λαθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και να είναι μη επίκαιρες ή μη σωστές κατά καιρούς. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανα πάσα στιγμή.

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις

Οι συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και το περιεχόμενό τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

Υλικό που υποβάλλεται στον δικτυακό τόπο

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δίνετε αυτόματα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα και άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλλετε.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Copyright

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης σημάτων, λογοτύπων και οποιουδήποτε περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Ο ιδιοκτήτης ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου από την έδρα του. Η χρήση του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει εξ αυτής ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας την οποία αποδέχεται ο επισκέπτης, χρήστης ή αποδέκτης των υπηρεσιών.

Συμφωνία

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και των χρηστών αυτού.

Απορίες

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση για οτιδήποτε από τα παραπάνω επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@edafoerevna.gr

Recent Posts