Περιβαλλοντική πολιτική

 

 

Στην ΕΔΑΦΟΕΡΕΥΝΑ ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος με κάθε τρόπο και σε κάθε μας δραστηριότητα είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας στις θεμελιώσεις του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο παραπάνω στόχος έγινε πιο ξεκάθαρος και επιτακτικός.

Λόγω του αντικειμένου εξειδίκευσής μας, ο κίνδυνος για μόλυνση του περιβάλλοντος είναι αυξημένος. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε πάντα να επιτύχουμε αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και να προστατέψουμε τη χλωρίδα και την πανίδα, αποφεύγοντας τη διατάραξη των φυσικών ισορροπιών της περιοχής. Σε κάθε έργο που πραγματοποιούμε, χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα που πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (CE), μειωμένων ηχητικών συχνοτήτων, χαμηλών εκπομπών COκαι κατάλληλης ενεργειακής κλάσης, ανακυκλώνουμε ανταλλακτικά, εργαλεία και λιπαντικά. Επιπλέον, το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εργάζεται υπέρ αυτού του στόχου και σε πλήρη σύμπνοια με τη φιλοπεριβαλλοντική μας πολιτική, ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση που μπορεί να εμφανιστεί λόγω των εκτελεσθέντων έργων.

Στην ίδια γραμμή με όλα τα παραπάνω, αγωνιζόμαστε ανελλειπώς εναντίον της μόλυνσης του περιβάλλοντος και προσπαθούμε να αναπτύσσουμε συνεχώς πολιτικές για την καταπολέμησή της, ώστε να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε όλα όσα δημιούργησε η φύση.

Recent Posts